Crete (Hi-lia̍p-gí: Κρήτη, Kriti) sī Hi-lia̍p ê tē-it toā tó-sū, só͘-chāi tī Tē-tiong-hái, bīn-chek 8336 km², siú-hú kap tē-it toā to͘-chhī sī Iraklion. Tī kó͘-chá-sî, Crete sī Minos bûn-bêng ê tiong-sim. Kin-á-jit Crete pìⁿ-chò Tē-tiong-hái ê koan-kong-khu.

Crete.