Curling (Eng-gí ho͘-im: /ˈkəɹlɪŋ/ "Óa-im: "khó-lìng"") ia̍h ka-lín-guh (ji̍t. カーリング) sī chi̍t khoán su-pó͘-chuh, ī-chiá tī chi̍t têng peng téng-bīn hiòng bo̍k-phiau lu kòe chi̍t tè chio̍h-thâu. Chham-ka ê bí chi̍t tūi lâng ū 4-ê sêng-oân.

Ka-lín-guh pí-sài.