Dục Đức (1852 nî  – 1883 nî ) pún-miâ Nguyễn Phúc Ưng Ái ia̍h Nguyễn Phúc Ưng Chân, sī Oa̍t-lâm Nguyễn Tiâu ê tē 5 tāi hông-tè, 1883 nî chāi-ūi.