Dadra kap Nagar Haveli

Dadra kap Nagar HaveliÌn-tō͘ ê chi̍t-ê Liân-pang Ti̍t-hat-khu, siú-hú sī Silvassa, 1961 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 22 bān ê jîn-kháu.

Dadra kap Nagar Haveli ê ūi-tì.