Daman kap Diu

Daman kap DiuÌn-tō͘ ê chi̍t-ê Liân-pang Ti̍t-hat-khu, siú-hú sī Daman, 1987 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 15.8 bān ê jîn-kháu.

Daman-Diu ê ūi-tì.