Hoat-lu̍t kap chèng-hú iōng-gí de jure, kó͘-tián Latin-gí siá de iure, sī "tī hoat-lu̍t siōng" ê ì-sù, sī chí chi̍t-khoan si̍t-chok siū tio̍h koan-hong hoat-lu̍t tī hoat-lí siōng ê sêng-jīm.

Siong-koan

siu-kái