De factoLatin-gí "chāi sū-si̍t" ê ì-sù, chí chi̍t kóa hiān-si̍t siōng chûn-chāi ê si̍t-chok, m̄-koh bô it-tēng siū tio̍h hoa̍t-lu̍t-siōng ê sêng-jim.

Siong-koanSiu-kái