De factoLatin-gí "chāi sū-si̍t" ê ì-sù, piáu-sī chi̍t kóa hiān-si̍t tang-tiong ê si̍t-chè chêng-hêng, chia ê chêng-hêng chóng-sī bô it-tēng siū tio̍h hoa̍t-lu̍t ê sêng-jīn.

Siong-koan

siu-kái