DegemaNigeria Rivers Chiu ê chi̍t ê chāi-tē chèng-hú (LGA).

Degema
—  Chāi-tē chèng-hú  —
Degema sī Rivers Chiu (âng) ê chāi-tē chèng-hú ê uī-tì
Degema sī Rivers Chiu (âng) ê chāi-tē chèng-hú ê uī-tì
Degema sī Rivers Chiu (âng) ê chāi-tē chèng-hú
Kok-ka  Nigeria
Chiu Rivers


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Nigeria tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.