Christian Dior (kong-si)

(Tùi Dior choán--lâi)

Christian Dior SAHoat-kok ê kong-si, tī Pa-lí chhiūⁿ-chhī. Goân chhòng-li̍p-chiá sī Christian Dior.

Logo