Doctor Strange

Doctor Strange, hàn-bûn hoan-e̍k Kî-ī Phok-sū (奇異博士), sī Bí-kok Marvel Comics chhut-phín ê bàng-gah lāi-té chi̍t-ê chhiau-eng-hiông (superhero) kak-sek.

Koan-liânSiu-kái