Dominica pesoDominica Kiōng-hô-kok ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī DOP.

Dominica peso
peso dominicano
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé DOP
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 centavo
Kì-hō $ ia̍h RD$
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 pesos
 hán-tit ēng 10, 25, 50 Centavos, 1, 2, 5, 10, 20 Pesos
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 1, 5, 10, 25 pesos
 hán-tit ēng 1, 5, 10, 25 centavos, ​12 peso (discontinued, still legal tender)
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Dominica Kiōng-hô-kok
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Dominica Kiōng-hô-kok Tiong-iong Gîn-hâng
 Bāng-chām www.bancentral.gov.do
Ìn-soat-chiá Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
 Bāng-chām www.pwpw.pl
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 1.4%
 Chu-liāu [1]

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê DOP ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái
  1. The World Factbook, 2009 est.