eBay (NASDAQEBAY) sī sè-kài chhut-miâ ê bāng-lō͘ seng-lí kong-si. Chú-iàu ê sū-gia̍p sī sòaⁿ-téng kēng-bē.

eBay

In chá-liân sī Pierre Omidyar tī 1995 nî khai-siat ê kò-jîn bāng-chām AuctionWeb, āu--lâi hoat-tián chò kong-si keng-gêng, tī 1997 nî hō-miâ eBay.

Chham-khóSiu-kái

  • Henderson, Harry (2008). "eBay". Encyclopedia of Computer Science and Technology (Revised Edition). Facts On File. 

Goa-pō͘ liân-kiatSiu-kái