NASDAQ Kó͘-phiò Chhī-tiûⁿ (Eng-gí: The NASDAQ Stock Market), sī Bí-kok chi̍t-ê tiān-chú-hoà ê kó͘-phiò kau-e̍k-só͘, kong-sī tī New York Chhī, sī sè-kài-siōng chóng kau-e̍k ta̍t siāng koân ê kó͘-phiò chhī-tiûⁿ.

NASDAQ