Eng-chhioh (英尺), it-poaⁿ siá chò ft (Eng-gí: foot), sī Eng-chè ê tn̂g-tō͘ tan-ūi, tī Eng-kok, i-ê si̍t-bîn-tē, kap Tāi Eng Kok-hia̍p tē-khu sú-iōng. Tī Bí-kok, Ìn-tō͘, Liberia kap Bián-tiān mā teh sú-iōng. Hiong-káng ê pâng-tē-sán lóng iōng pêng-hong eng-chhioh teh kè-sǹg biān-chek.