FjalerNô͘-ui Sogn og Fjordane Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Dale. Choân siâⁿ jîn-kháu 2,849 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 416.67 pêng-hong kong-lí.

Fjaler
Fjaler ê hui-kì
Hui-kì
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Nô͘-ui
Kūn Sogn og Fjordane
Siú-hú Dale
Chèng-hú
 - Lūi-hêng Ki-chân chèng-koân
 - Siú-tiúⁿ Arve Helle
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 416.67 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 2,849 lâng
Sî-khu CET (UTC+1)
 - Jo̍at--lâng CEST (UTC+2)