Francisco de Goya

(Tùi Francisco Goya choán--lâi)

Francisco de Goya y Lucientes (1746 nî 3 goe̍h 30 ji̍t - 1828 nî 4 goe̍h 16 ji̍t) sī Se-pan-gâ ê lōng-bān-chú-gī oē-ka. I tùi āu-sè ê hoē-oē hong-keh chin ū éng-hióng. I ê miâ chok ū Lō͘-thé ê maja (La maja desnuda) kap 1808 nî 5 goe̍h 3 ji̍t tī Madrid (El tres de mayo de 1808 en Madrid) téng-téng.

Francisco de Goya