Gân Khim-hiân (顏欽賢; 1902 nî 2 goe̍h 5 ji̍t1983 nî 9 goe̍h 28 ji̍t) sī Sūi-hong chhut-sì ê Tâi-oân si̍t-gia̍p-ka kiam chèng-tī-chiá. I sī Ke-lâng Gân-ke ê lâng, a-chek Gân Kok-liân kòe-sin liáu-āu, chia̍p lo̍h-lâi ka-cho̍k sū-gia̍p. I mā pat chò Ke-lâng-chhī-hōe gī-oân, Tâi-pak-chiu-hōe gī-oân. Chiàn-āu ka-ji̍p Tiong-kok Kok-bîn-tóng, chò Kok-bîn Tāi-hōe Tāi-piáu kap séng-gī-oân.

Gân Khim-hiân

Chham-khóSiu-kái

  • 陳慈玉 (2005). "顏欽賢". 線上台灣歷史辭典. 遠流出版事業/智慧藏學習科技. 
  • "顏欽賢". 台灣人士鑑. 興南新聞社. 1943.