Gê-thé ho̍k-hêng-ha̍k

Gê-thé ho̍k-hêng-ha̍k (Ji̍t-gí: 保存修復学) sī gê-i-ha̍k ê 1 ê choan-kho.

Chiù-khí sī gê-thé ho̍k-hêng-ha̍k siāng chia̍p tú--tio̍h ê pēⁿ.