Ga̍k-khì sī 1 khoán chong-tì (device), ēng lâi chò im-ga̍k--ê. Goân-chek-siōng chhìn-chhái 1 hāng ē-tit hoat siaⁿ ê mi̍h to ū hoat-tō͘ khòng-chè, chún ga̍k-khì ēng. Chóng--sī it-poaⁿ sī leh kí choan-tô͘ chàu-ga̍k ēng--ê chong-tì.

Hun-lūi siu-kái