Gōa-lâi-gí (Ji̍t-gí)

(Tùi Gairaigo choán--lâi)

Gōa-lâi-gí (外来語 gairaigo) sī Ji̍t-gí lāi-bīn chioh-ēng-jī ê chi̍t khoán, sī chioh-ēng-jī tang-tiong hàn-lâi jī-sû (ji̍t. 漢語) í-gōa ê pō͘-hūn. Chia-ê jī-sû, chiàu chit-má ê chiàⁿ-jī-hoat, it-poaⁿ ēng katakana piáu-kì.