Galileo Galilei (1564 nî 2 goe̍h 15 ji̍t – 1642 nî 1 goe̍h 8 ji̍t) sī Í-tāi-lī Toscana ê bu̍t-lí-ha̍k-ka, sò͘-ha̍k-ka ia̍h thian-bûn-ha̍k-ka. Galileo hoat-tián tiàu-kiàⁿ lâi koan-chhat thian-bûn, mā gián-kiù bu̍t-thé ê ūn-tōng, jî-chhiáⁿ hoat-tián ki-su̍t.

Galileo Galilei