Gandhara (Hoân-gí: गन्धार), hàn-bûn hoan-e̍k chò Kiān-tô-lô (健馱邏), sī kó͘-chá Ìn-tō͘ ê chi̍t ê kok-ka, iā sī Cha̍p-la̍k-tāi-kok chi-it.

Gandhara sī Cha̍p-la̍k-tāi-kok ê kî-tiong chi̍t kok, ūi-tī pak-pō͘ soaⁿ-khu