German lâng

(Tùi German choán--lâi)

German lâng[N 1] ("Jió-bān-lâng" Tek-gí: Germanen) sī tùi Au-chiu pak-pō͘ kiam tiong-pō͘ heng-khí ê bîn-cho̍k. In sī Ìn-Au gí-cho̍k ê chi̍t hūn-chú.

Chù-kái siu-kái

  1. German pún-sin ū chi̍t-ê hoan-e̍k sī "Ji̍t-ní-bān"[1]

Chham-khó siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "ji̍t-ní-bān 日耳曼". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. Siōng-koàn. p. 746. OCLC 25747241. 

Siong-koan siu-kái