Glycerius (430 nî480 nî-tāi) sī Lô-má Tè-kok ê hông-tè, chāi-ûi kî-kan sī 473 nî kàu 474 nî.

Glycerius Picto infobox prétendant à un trône.png
Lô-má Tè-kok Hông-tè
Glicerio - MNR Palazzo Massimo.jpg
Glycerius
Lô-má Tè-kok Hông-tè
Chāi-ūi 473 nî kàu 474 nî
Ông-sek bóe-āu hông-tè
Chhut-sì 430 nî
Kòe-sin 480 nî-tāi