Goân-chó͘ Ìn-Au chong-kàu

Goân-chó͘ Ìn-Au chong-kàu sī keng-kòe gián-kiù, chiàu chu Ìn-Au bîn-cho̍k chi kan tī sîn-bêng, chong-kàu si̍t-chok kap sîn-ōe chi kan saⁿ-kīn ê pō͘-hūn pí-kàu sán-seng ê têng-kiàn lí-lūn.