Goân-chū bîn-cho̍k tē-khu

Goân-chū bîn-cho̍k tē-khu (原住民族地區) sī Tâi-oân Goân-chū Bîn-cho̍k Úi-oân-hōe só͘ chí-tēng ê Tâi-oân goân-chū bîn-cho̍k ê thoân-thóng seng-oa̍h tē-khu, ū goân-chū bîn-cho̍k ê le̍k-sú ian-goân kap bûn-hòa te̍k-sek. Taⁿ í-keng he̍k-tēng ê tē-khu ū 24 ê soaⁿ-tē-hiong, 6 ê Ti̍t-hat-chhī soaⁿ-tē goân-chū-bîn khu kap 25 ê pêⁿ-tē goân-chū-bîn-hiong (tìn, chhī), chóng-kiōng 55 ê hiong (tìn, chhī, khu).

 Soaⁿ-tē goân-chū bîn-cho̍k tē-khu
 Pêⁿ-tē goân-chū bîn-cho̍k tē-khu