Goân-heng (Tong Chìn)

Goân-heng (元興; 402 nî ~ 404 nî) sī Tong Chìn An-tè ê liân-hō; chêng-āu 3 tang.

元興
Goân-heng
402 nî ~ 404 nî
Kok-ka
Tong Chìn
Kun-chú
An-tè
Tn̂g-té
3 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Goân-heng (Tong Chìn)
Chiap-sio̍k
Liông-an
Tong Chìn ê liân-hō Kè-sio̍k
Tāi-heng