Goân-im-chú-gī (ji̍t. 原音主義 gen-on-shugi) sī kóng tùi gōa-gí jī-sû chiàu goân-gí ho͘-im lâi choán-siá. Pī-lūn tùi Ji̍t-gí lâi kóng, tú tio̍h gōa-gí ê Albert chi̍t-ê cho͘-ha̍p ê sî, nā beh ēng goân-im-chú-gī chhù-lí, chiàu Eng-gí ho͘-im sī ài choán-siá chò アルバート (arubaato), chiàu Tek-gí sī アルベルト (aruberuto) ia̍h アルバート (arubaato), chiàu Hoat-gí sī アルベール (arubeeru).

Siong-koan

siu-kái