Goân-sí chong-kàu

Goân-sí chong-kàu (原始宗教) sī tī jîn-lūi ê le̍k-sú siōng siōng-chá chhut-hiān ê chong-kàu, toā-poàⁿ lóng sī piáu-hiān tī tùi tāi-chū-jiân ê chông-pài.

Siong-koanSiu-kái