Gravelotte Chiàn-tò͘

Gravelotte Chiàn-tò͘ hoat-seng tī 1870 nî 8 goe̍h 18 ji̍t, tong-sî Hoat-kok ê goân-sòe Francois-Achille Bazaine tú ùi Mars-la-Tour chiàn-pāi, Phó͘-kok chiong-kun Helmut von Moltke hiòng Gravelotte hoat-tōng kong-kek, phài Friedrich Karl chhin-ông tī St. Privat tùi-khòng Bazaine ê iū-e̍k. Francois-Antoine Canrobert chhōa Hoat-kūn té-khòng Phó͘-kun, tè-bé siū jîn-sò͘ ap-chè thè-āu, liáu-āu Bazaine hiòng tang-pêng sóa tāng, ka-ji̍p Metz Kong-siâⁿ-chiàn.

Ernst Zimmer ōe--ê Lauenburg lâi--ê tē-9 pō͘-chhèng tōa-tūi.

Chham-khó siu-kái

  • Tony Jaques (2007). "Gravelotte | 1870 | Franco-Prussian War". Dictionary of Battles and Sieges: A Guide to 8,500 Battles from Antiquity through the Twenty-first Century. Greenwood Press. ISBN 978-0313335365.