Gutenberg Sèng-keng

Gutenberg Sèng-kengJohannes Gutenberg tī 1450 nî-tāi só͘ ìn-chè ê chi̍t pō͘ Sèng-keng, sī chá-kî ê oa̍h-jī ìn-soat chhut-pán-phín, hiān-sî tī thong sè-kài chhun 21 thò iáu koh chiâu-pī.

New York Kong-kiōng Tô͘-su-koán só͘ siu-chông ê Gutenberg Sèng-keng.