Gwandong sī chéng-kò Tiâu-sián Gangwon Tō ê tē-khu, Daegwallyeong ê tang-pêng. Hiān-chhú-sî sī Hân-kok Gangwon Tō kap Pak Tiâu-sián Kangwŏn Tō. Taebaek Soaⁿ-me̍h sī kài-sòaⁿ, tē-khu hun-pia̍t sī Yeongseo kap Yeongdong.

Chham-khóSiu-kái