Hàn-jī jī-tián

Hàn-jī jī-tián, he̍k-chiá kiò Hàn-jī sû-tián, it-poaⁿ kóng jī-tián ia̍h jī-su, sī khai-lia̍t kò-pia̍t Hàn-jī ké-soeh in ì-sù, siá-hoat, ho͘-im kap sú-iōng, to Hàn-jī cho͘-ha̍p ê tan-jī, ia̍h kî-tha siong-koan sìn-sek ê chham-khó-chheh.

Chham-chiàuSiu-kái