Hái-té Nn̄g-bān Lí

Hái-té Nn̄g-bān Lí (Hoat-gí: Vingt mille lieues sous les mers; Eng-gí: Twenty Thousand Leagues Under the Seas) sī Hoat-kok siáu-soat-ka Jules Verne tī 1869 nî chhut-pán ê kho-ha̍k siáu-soat. Loē-iông sī Nemo Chûn-tiúⁿ kap i-ê chiâm-chúi-lām "Nautilus" ê kò͘-sū.

Chá-kî hong-bīn.


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Twenty Thousand Leagues Under the Sea