Hâm-an (Tong Chìn)

Hâm-an (咸安; 371 nî ~ 372 nî) sī Tong Chìn Kán-bûn-tè ê liân-hō; chêng-āu 2 tang.

咸安
Hâm-an
371 nî ~ 372 nî
Kok-ka
Tong Chìn
Kun-chú
Kán-bûn-tè
Tn̂g-té
2 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Hâm-an (Tong Chìn)
Chiap-sio̍k
Thài-hô
Tong Chìn ê liân-hō Kè-sio̍k
Lêng-khong