Hân-ho̍k (Hàn-jī: 韓服; Ko-lê-jī: 한복), he̍k-chiá Tiâu-sián-ho̍k (朝鮮옷 ;조선옷), sī Tiâu-sián-cho̍k ê bîn-cho̍k ho̍k-chong.

Cha-po͘-lâng kap cha-bó͘-lâng chhēng ê hân-ho̍k khoán-sek