Hâu-chiok (侯爵) sī chi̍t ê kùi-cho̍k chiok-ūi, tī kong-chiok ê ē-kha, pek-chiok ê koán-téng.

Tī se-hng kok-ka mā ū chia chiok-ūi, Eng-gí kiò chò marquess.