Pek-chiok (伯爵) sī chi̍t ê kùi-cho̍k chiok-ūi, tī hâu-chiok ê ē-kha, chú-chiok ê koán-téng.

Tī se-hng kok-ka mā ū chia chiok-ūi, Eng-gí kiò chò count.