Hì-tâi hì-bûn, it-poaⁿ taⁿ kóng hì-bûn[1], sī chi̍t khoán hì-bûn-ka siá ê bûn-ha̍k, phó͘-thong sī hâm kak-sek chi kan ê tùi-ōa kap chhiùⁿ-koa, lī-ēng beh an-pâi hì-tâi-sek ê piáu-ián, m̄ ta sī beh the̍h lâi tha̍k.

Koan-liân

siu-kái

Chham-chiàu

siu-kái
  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "戲文". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241.