Hòa-ha̍k hoán-èng (化學反應) sī chi̍t-ê ia̍h-sī chi̍t-ê í-siōng ê bu̍t-chit (hō-chò hoán-èng-bu̍t) keng-iû hòa-ha̍k piàn-hòa choán-piàn chiâⁿ-chò sán-bu̍t ê kòe-têng.