Hông-gâ-lī ê koān

Hông-gâ-lī ê koān (Hông-gâ-lī-gí: járás) sī Hông-gâ-lī ê tē-jī ki̍p hêng-chèng-khu, tī kūn ē-kha. Ùi 2013 nî khai-sí járás hō͘ kistérség chhú-tāi, tī Bân-lâm-gí lán mā kāng-khoán thang hoan-e̍k chò "koān". Hông-gâ-lī choân-kok 19 ê kūn pūn chò 174 ê koān, tī Budapest ū 23 ê koān.

Hông-gâ-lī ê koān

Chham-oa̍t

siu-kái