Hông-tāi-sian-khu (Hàn-jī: 黃大仙區; Eng-gí: Wong Tai Sin District) sī Hiong-káng 18-ê hun-khu lāi-bīn kî-tiong chi̍t-ê, sio̍k Kiú-liông. 2006 nî ê jîn-khaú ū 42.3 bān.

Hông-tāi-sian-khu ê ūi-tì.