Hōe-chhiong (會昌; 841 nî ~ 846 nî) sī Tông-tiâu Bú-chong ê liân-hō; chêng-āu 6 tang.

會昌
Hōe-chhiong
841 nî ~ 846 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Bú-chong
Tn̂g-té
6 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Hōe-chhiong (Tông)
Chiap-sio̍k
Khai-sêng
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Tāi-tiong