Kòe-kè-ha̍k

(Tùi Hōe-kè choán--lâi)

Kòe-kè-ha̍k ia̍h hōe-kè-ha̍k[1] (會計學; Eng-gí: accounting) sī kì-lio̍k, kè-sǹg, ké-soeh, kap kau-thong châi-bū chu-liāu ê chhù-lí khang-khòe. I pún-sin mā sī chi̍t khoán ha̍k-būn, choan-bûn gián-kiù chhâ-siàu, sòe-bū, châi-bū pò-pió ê hun-sek, kap koh khoán hāng-bo̍k ê kòe-kè.

Chham-khó

siu-kái
  • Jae K. Shim, Joel G. Siegel, Nick Dauber & Anique A. Qureshi (2014). "Accounting". Dictionary of Accounting Terms. Barron’s Educational Series, Inc. ISBN 978-1-4380-9246-1. 

Chham-chiàu

siu-kái