Hōe-tông (Liâu)

Hōe-tông (會同; 938 nî ~ 947 nî) sī Liâu-tiâu Thài-chong ê liân-hō; chêng-āu 10 tang.

會同
Hōe-tông
938 nî ~ 947 nî
Kok-ka
Liâu-tiâu
Kun-chú
Thài-chong
Tn̂g-té
10 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Hōe-tông (Liâu)
Chiap-sio̍k
Thian-hián
Liâu-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Tāi-tông