Ha̍p-kim[1] mā kiò hūn-kim[2], sī chi̍t khoán kim-sio̍k kap kî-tha goân-sò͘ thàu lām chiâⁿ-sêng ê châi-liāu.

Chham-khó siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "合金". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241. 
  2. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "混金". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241.