HaltonNorth West England ê chi̍t-ê hêng-chèng-khu, sī tan-it chū-tī-thé (unitary authority), kap Merseyside, Warrington , Cheshire West, Chester sio-keh-piah, ū 119,500 ê jîn-kháu.

Widnes