Harald 1-sè

Harald 1-sè (Dan-kok-gí: Harald Blåtand Gormsen, ì-sù: "Harald, nâ-sek ê chhùi-khí, Gorm ê kiáⁿ"), tāi-iok 935 nî chhut-sì, sī tāi-iok 958 nî kàu 986 nî i koè-sin thóng tī Dan-kok ê kok-ông. I mā pat thóng-tī koè Norge chi̍t toāⁿ sî-kan.

Harald siū sé-lé.