Tan-be̍h

(Tùi Dan-kok choán--lâi)

Tan-be̍h (丹麥, Tan-be̍h-gí: Danmark), mā thang kiò chò Tan-kok (丹國)[1] ia̍h-sī Teng-boat-kok (丁抹國)[2], sī 1-ê tiàm-tī pak Au-chiu ê ông-kok. Mā-sī Pak-au 5 kok kî-tiong ê chi̍t-kok. Keh-piah kan-taⁿ sī Tek-kok, m̄-koh pak-pêng kòe-hái chin oá-kīn Lo̍k-ui kap Sūi-tián. Sai-pêng oá Pak-hái, tang-pêng oá Baltic Hái.

Tan-be̍h
Danmark
Tan-be̍h kî-á
kok-kî
Tan-be̍h kok-hui
kok-hui
Chu-kù: Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke
"Siōng-tè ê pang-chō͘, jîn-bîn ê ài, Tan-be̍h ê le̍k-liōng"
Kok-koa: Der er et yndigt land
"Ū chi̍t ê bí-lē ê kok"
Ông-ka siōng-koa: Kong Christian stod ved højen mast
"Christian Ông khiā tī chin ko ê phâng-thiāu téng"
Tē-ūi Tan-be̍h Ông-kok ê kò͘-sêng-kok
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Copenhagen
Koaⁿ-hong gí-giân Tan-be̍h-gí
sêng-jīn ê tē-hng gí-giân Tek-gí
Chèng-hú tan-it-chè, gī-hoē-chè, kun-chú li̍p-hiàn
• kok-ông
Frederik 10-sè
• siú-siòng
Mette Frederiksen
• Folketing gī-tiúⁿ
Søren Gade
Li̍p-hoat ki-kò͘ Folketing
Bīn-chek
• Lóng-chóng
42,933 km2 (16,577 sq mi) (tē 130 miâ)
• chúi-he̍k (%)
1.74
Jîn-kháu
• 2021 nî kó͘-kè
Neutral increase5,850,189 (tē 114 miâ)
• Bi̍t-tō͘
137.65/km2 (356.5/sq mi)
GDP (PPP) 2018 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$299 cha̍p-ek (tē 52 miâ)
• Pêng-kin
$51,643 (tē 19 miâ)
GDP (bêng-gī) 2018 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$370 cha̍p-ek (tē 34 miâ)
• Pêng-kin
$63,829 (tē 6 miâ)
Gini (2020 nî) Positive decrease 27.3
HDI (2019 nî) Increase 0.940
chin ko · tē 10 miâ
Hoè-pè Tan-be̍h krone (DKK)
Sî-khu UTC+1 (CET)
• Hā-sî-kan (DST)
UTC+2 (CEST)
Sî-kan keh-sek dd.mm.yyyy
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +45
ISO 3166 tāi-hō DK
Siōng-téng domain .dk
Bāng-chām
denmark.dk

Tan-be̍h chham-ka Au-chiu Liân-bêng, m̄-ko bô iōng euro.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

Chham-khó siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "丹國". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. Hā-koàn. p. 45. OCLC 25747241. 
  2. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "丁抹國". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. Hā-koàn. p. 301. OCLC 25747241. 
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Denmark