Haut-Rhin

Hoat-kok ê chi̍t khóan

Haut-RhinHoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 731,000, thó͘-tē bīn-chek 3,525 km².

Haut-Rhin
Haut-Rhin ê kî-á
Kî-á
Haut-Rhin ê hui-kì
Hui-kì
Haut-Rhin tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Haut-Rhin tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Haut-Rhin tī Hoat-kok ê ūi-tì
Kok-ka Hoat-kok
Tōa-khu Grand Est
Siú-hú Colmar
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 753,056 lâng
Bāng-chām www.haut-rhin.gouv.fr

Tē-lí

siu-kái

Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Solothurn Chiu, Basel-Landschaft Chiu, Basel-Stadt Chiu, Jura Chiu, Territoire de Belfort, Vosges, Bas-Rhin, Baden-Württemberg.